Turun Yliopisto: Psykologian valintakoe

 

Aikaa valintakokeeseen:

.
Ilmoittautuminen viimeistään: 10.5.2007 klo 16.15
..
Valintakoekirjat 2007: 1. Hämäläinen, Laine, Aaltonen ja Revonsuo (toim,): Mieli ja aivot: Kognitiivisen neurotieteen oppikirja, luvut 2, 3 ja 7. Gummerrus Kirjapaino Oy, 2006. 
2. Nummenmaa: Käyttäytymistieteiden tilastolliset menetelmät, luvut  1-5, 7-9, 11-12 ja 16-18, ei SPSS-esimerkkejä,  Tammi 2006, 1.-2.painos. 
<< Takaisin