FAQ

1. ONKO VALMENNUSKURSSEISTA MITÄÄN HYÖTYÄ ?
>> katso vastaus

2. MITEN METAFORIN KURSSIT POIKKEAVAT MUIDEN KURSSEISTA ?
>> katso vastaus

3. OLEN AJATELLUT PYRKIÄ JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOON PSYKOLOGIAA LUKEMAAN, KOSKA OLEN JO KERRAN  HELSINKIIN YRITTÄNYT MUTTA TULOKSETTA. ONKO JYVÄSKYLÄÄN KUITENKAAN HELPOMPI PÄÄSTÄ SISÄÄN PSYKOLOGIAN LAITOKSELLE KUIN HELSINKIIN? ENTÄPÄ ONKO HELSINGIN JA JYVÄSKYLÄN PÄÄSYKOEKIRJOISSA VAIKEUS/TASOEROJA? KANNATTAAKO MINUN PYRKIÄ HELSINKIIN VAI JYVÄSKYLÄÄN, KUN PÄÄSYKOEKIRJAT HELSINKIIN OVAT KUITENKIN HIEMAN MUUTTUNEET VIIME VUODESTA?
>>Katso vastaus

4. TUTKISKELTUANI ERI YLIOPISTOJEN PSYKOLOGIAN LAITOSTEN SIVUJA, EN OIKEIN PÄÄSSYT SELVYYTEEN, MITKÄ ovat niiden erikoistumisalueet. Eli voisitteko lähettää lyhykäisyydeSsään minulle tiedot niistä eli mitkä ovat vahvoja alueita kussakin laitoksessa.
>>Katso vastaus

5. JÄRJESTÄTTEKÖ KURSSEJA HELSINGISSÄ TIETEENFILOSOFIAN KIRJASTA?

>> katso vastaus
 
6. MITÄ KUMMAA MEINAATTE "OPETUKSEN PAINOPISTEILLA"; ITSEREFLEKTION LISÄÄMINEN JNE. YMMÄRTÄÄKÖ KAIKKI "ALOITTELEVAT" PSYKOLOGIT MITÄ NOI EDES TARKOITTAA. MÄ YMMÄRSIN VAIN SEN ENSIMMÄISEN "TYÖN TEKEMINEN" (="ARBEIT MACHT..." :-) )
Tässä "suomennokset" (meidän tarkoittamassa mielessä):
Työn tekeminen = haluamme painottaa sitä seikkaa, että oikoteitä oppimiseen ei ole. Kaiken on tultava omakohtaisen prosessoinnin kautta. Pyrimme ohjaamaan kohti mielekkäitä työn tekemisen muotoja.
Itsereflektion lisääminen = pyritään lisäämään kurssille osallistujan kykyä itse arvioida omaa osaamistaan ja sitä kautta paremmin hallitsemaan omaa oppimisprosessia.
Ekologinen validiteetti = harjoitellaan asioita sillä tavalla, kuin millä asioiden osaamista tullaan myöhemmin arvioimaan, eli sillä tavalla, kuin minkälaiset kokeetkin luultavasti tulevat olemaan.
Monimuotoisuus = harjoitellaan asioita useammankaltaisilla tavoilla. Tavoitteena asioiden hallitsemisen perinpohjaisuus tai ainakin mahdollisuus havaita oman osaamisensa ominaispiirteitä.

Kaikki kytkeytyvät toisiinsa painottaen tuloksekkaan oppimisprosessin eri ulottuvuuksia.
<< takaisin päävalikkoon

7. VOINKO OSALLISTUA TURUSSA JÄRJESTETTÄVILLE KURSSEILLE, VAIKKA OLEN PYRKIMÄSSÄ HELSINKIIN OPISKELEMAAN?
>> katso vastaus

8. MINKÄLAISEN KOULUTUKSEN OMAAVIA IHMISIÄ TEILLÄ ON OPETTAJINA?
>> katso vastaus