VALINTAKOEKIRJAT

Tilaa kirjat edullisemmin yhteistyökumppanimme kautta. Klikkaa tästä.


Helsinki


Kognitiotiede
- vonBaeyer: Informaatio, tieteen uusi kieli. Helsinki: Terra Cognita, 2005, sivut 1-238. (uusi kirja tälle vuodelle)

- Miettinen:
Logiikka - perusteet. Helsinki: Gaudeamus, 2002


Psykologia
- Nummenmaa 2004 (tai uudempi). Käyttäytymistieteiden tilastolliset menetelmät. Tammi Oppimateriaalit. Luvut 1-3, 5-11 ja 15-18. (uusi kirja tälle vuodelle) Huom! Kirjan 1. painoksen (2004) virheistä on luettelo osoitteessa http://users.utu.fi/latanu/KTM_errata.doc. Luettelossa mainitut virheet on korjattu 1.-2. painokseen (2006).

- Nummenmaa 2006 (tai uudempi). Käyttäytymistieteiden tilastolliset menetelmät: harjoituskirja. Tammi Oppimateriaalit. Luvut 1-3, 5-11 ja 15-18.
(uusi kirja tälle vuodelle)


Teoreettinen filosofia
- Korkman & Yrjönsuuri (toim.): Filosofian historian kehityslinjoja. s. 1–335. Gaudeamus
(uusi kirja tälle vuodelle)
- Descartes: Mietiskelyjä ensimmäisestä filosofiasta, s. 19-84, teoksessa Descartes Teokset II, Gaudeamus 2002Joensuu

Psykologia
- Raatikainen: Ihmistieteet ja filosofia, Gaudeamus 2004 (uusi kirja tälle vuodelle)
- Nurmi, Ahonen, Lyytinen, Lyytinen, Pulkkinen & Ruoppila: Ihmisen psykologinen kehitys, WSOY 2006 (uusi kirja tälle vuodelle)


Jyväskylä

Psykologia
- Nurmi, Ahonen, Lyytinen, Lyytinen, Pulkkinen & Ruoppila: Ihmisen psykologinen kehitys. WSOY 2006. Ensimmäinen tai uudempi painos. Sivut 1-262 (uusi kirja tälle vuodelle)
- Karjalainen: Tilastomatematiikka, 7. täysin uudistettu painos tai uudempi. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä 2000


Tampere

Psykologia
- Nummenmaa 2004 (tai uudempi). Käyttäytymistieteiden tilastolliset menetelmät. Tammi Oppimateriaalit. Luvut 1-3, 5-11 ja 15-18. (uusi kirja tälle vuodelle) Huom! Kirjan 1. painoksen (2004) virheistä on luettelo osoitteessa http://users.utu.fi/latanu/KTM_errata.doc. Luettelossa mainitut virheet on korjattu 1.-2. painokseen (2006).

- Nummenmaa 2006 (tai uudempi). Käyttäytymistieteiden tilastolliset menetelmät: harjoituskirja. Tammi Oppimateriaalit. Luvut 1-3, 5-11 ja 15-18.
(uusi kirja tälle vuodelle)


Turku

Psykologia
- Hämäläinen, Laine, Aaltonen ja Revonsuo (toim,): Mieli ja aivot: Kognitiivisen neurotieteen oppikirja, luvut 2, 3 ja 7. Gummerrus Kirjapaino Oy, 2006.
(uusi kirja tälle vuodelle)
-
Nummenmaa: Käyttäytymistieteiden tilastolliset menetelmät, luvut  1-5, 7-9, 11-12 ja 16-18, ei SPSS-esimerkkejä,  Tammi 2006, 1.-2.painos.
(uudet valintakriteerit tälle vuodelle)