METAFOR
Kysymyssarja: Psykologia/ Helsinki / nro 1- 5. Kirjasta: Niiniluoto: Johdatus tieteenfilosofiaan
Vastaa kysymyksiin ja klikkaa "näytä tulokset". Oikeat vastaukset tulevat esiin alimmaiseen laatikkoon.

Oikein Väärin

 1.

 Behavioralismin mukaan tieteelliset ongelmat ovat aina toimintasuositusten ongelmia.
 2.  Niiniluodon mukaan behavioralistinen malli ei sovellu kehittämistyön luonnehdinnaksi.
 3.  Ei ole olemassa tieteen tavoitteita koskevia päteviä analyyseja, joissa totuudella ei olisi tärkeää sijaa.
 4.  Edes perustutkimuksessa tieteen tavoitteen asetteluksi ei riitä pelkkä totuus.
 5.  Teknisellä tiedonintressillä tarkoitetaan jonkun objektin käyttöä rationaalisuusperustana tieteelle.
   

       Tuloksesi:


Oikeat vastaukset: