METAFOR 2001
Kysymyssarja: Psykologia / Jyväskylä / nro 1- 5. Kirjasta: Haaparanta & Niiniluoto: Johdatus tieteelliseen ajatteluun
Vastaa kysymyksiin ja klikkaa "näytä tulokset". Oikeat vastaukset tulevat esiin alimmaiseen laatikkoon.

 Oikein  Väärin

 1.

Kirjan mukaan kysyessämme jonkin määritelmää, odotamme vastaukseksi määriteltävän asian suhteen olennaisia tunnusmerkkejä.
 2. Käsitteen yleispätevät ”käyttöohjeet” eivät ole automaattinen seuraus käsitteen tunnusmerkit ilmoittavasta määritelmästä.
 3. Kirjan määritelmä tieteelle ilmentää demarkaatio-ongelmaa.
 4. Tiede ei ole instituutio, koska se on jatkuvasti muuttuva.
 5. Tieteenfilosofian tehtävänä on tiettyjen ongelmien järjestelmällinen ja kriittinen tarkastelu.
      

       Tuloksesi:


Oikeat vastaukset: