METAFOR 2001
Kysymyssarja: Psykologia / Joensuu / nro 1- 5. Kirjasta: Määttänen: Filosofia. Johdatus peruskysymyksiin
Vastaa kysymyksiin ja klikkaa "näytä tulokset". Oikeat vastaukset tulevat esiin alimmaiseen laatikkoon.

 Oikein  Väärin

 1.

Aristoteleen mukaan olion alkuperänä voi olla se, mikä se on tai se, mikä se ei ole tai se, mikä se on joskus ollut.
 2. Koska kaikki ruskea on hyvää ja pipari on ruskea, niin on loogisesti oikein sanoa piparin olevan hyvää.
 3. Syllogismin pätevyys riippuu siinä olevien olioiden keskinäisestä sijainnista olioiden luokituksen hierarkiassa.
 4. Sanomalla, että maailmankaikkeuden kirja on kirjoitettu matematiikan kielellä Galilei pyrki poistamaan tieteellisestä käsitteistöstä kaikki ei-matemaattiset termit.
 5. Sekä Parminedes, Aristoteles että Platon esittivät ontologisia väitteitä.
   

       Tuloksesi:


Oikeat vastaukset: