METAFOR
Kysymyssarja: Psykologia / Joensuu / nro 16 - 20. Kirjasta: Helkama, Myllyniemi, Liebkind: Johdatus sosiaalipsykologiaan
Vastaa kysymyksiin ja klikkaa "näytä tulokset". Oikeat vastaukset tulevat esiin alimmaiseen laatikkoon.

Oikein Väärin

 1.

 Freudin mukaan aggressio on katarttisesti kasautuvaa psyykkistä energiaa.
 2.  Subjektipositio ei ole mikään "asema", vaan rooli.
 3.  ELM-mallissa vaikutus pienenee ajan funktiona.
 4.  Dissonanssiteorian mukaan ihminen muutta aina asenteitaan toimintansa mukaisiksi.
 5.  Ihmisen pyrkimys löytää perusteluja on dissonanssiteorian mukaan keskeistä.
   

       Tuloksesi:


Oikeat vastaukset: