METAFOR 2001
Kysymyssarja: Psykologia / Turku / nro 1- 5. Kirjasta: Revonsuo, Lang, Aaltonen: Mieli ja Aivot, Kognitiivinen neurotiede
Vastaa kysymyksiin ja klikkaa "näytä tulokset". Oikeat vastaukset tulevat esiin alimmaiseen laatikkoon.

  Oikein   Väärin

 1.

 Bipolaari- ja horisontaalisolut kuljettavat tietoa kohti aivoja.
 2.  Alzheimerin tauti ei vahingoita perseptuaalista muistijärjestelmää, mutta Parkinsonin tauti vahingoittaa.
 3.  D-patteri on suppea siinä mielessä, että sillä voidaan tutkia vain muistia ja päässälaskutaitoa.
 4.  Eri tautien aiheuttamat kognitiiviset heikentymät ovat hyvin erilaisia.
 5.  Hidasaalto on tilannesidonnainen potentiaali
   

       Tuloksesi:


Oikeat vastaukset: