METAFOR 2001
Kysymyssarja: Psykologia / Tampere / nro 1- 5. Kirjasta: Vilkko-Riihelä: Psyyke - psykologian käsikirja
Vastaa kysymyksiin ja klikkaa "näytä tulokset". Oikeat vastaukset tulevat esiin alimmaiseen laatikkoon.

  Oikein   Väärin

 1.

 Frustraation aiheuttaja on aina ihmisen sisäinen este.
 2.  Lyhytaikainenkin frustraatio kuluttaa aina psyykkistä energiaa.
 3.  Apatian seurauksena saattaa olla itsesäätelyn keinojen pettäminen.
 4.  Joissain määritelmissä väkivalta ei ole oleellinen osa aggressiota.
 5.  Kirjan mukaan aggressiota voidaan pitää perusenergiana.
      

       Tuloksesi:


Oikeat vastaukset: