METAFOR
Kysymyssarja: Kognitiotiede / Helsinki / nro 6 - 10. Kirjasta: Niiniluoto: Johdatus tieteenfilosofiaan
Vastaa kysymyksiin ja klikkaa "näytä tulokset". Oikeat vastaukset tulevat esiin alimmaiseen laatikkoon.

Oikein Väärin

 1.

 Todistusteoria ei tarkastele kielen semantiikkaa.
 2.  Predikaattikalkyylille ei ole olemassa todistusteoriaa.
 3.  Malliteorian peruskäsite on mallin totuus lauseessa.
 4.  Totuus ja informaatio tieteen tavoitteina eivät käsitteinä ole toisistaan loogisesti riippumattomia.
 5.  Husserlin mukaan kaikilla intentionaalisilla akteilla ei ole olemassaolevaa kohdetta.
   

       Tuloksesi:


Oikeat vastaukset: