METAFOR
Kysymyssarja: Kognitiotiede / Helsinki / nro 11 - 15. Kirjasta: Saariluoma: Taitavan ajattelun psykologia
Vastaa kysymyksiin ja klikkaa "näytä tulokset". Oikeat vastaukset tulevat esiin alimmaiseen laatikkoon.

 Oikein  Väärin

 1.

 Käsite-esitykset asettavat rajoituksia ajatusprosesseille.
 2.  Omien hypoteesien vastaisen evidenssin kerääminen ei ole tyypillistä ns. vahvistusilluusio-ilmiön yhteydessä.
 3.  Tieto yksinkertaisista koetilanteen virhelähteistä mahdollistaa todella vaativien ongelmien asettamisen.
 4.  Semanttisesti samankaltaisia sanoja ei ole vaikeampi muistaa kuin foneettisesti samankaltaisia sanoja.
 5.  Esimerkki aidosta kognitiivisesta ajattelutavasta on, jos pystyn huomaamaan mikä on "piilobehaviorismia" ja mikä ei.
   

       Tuloksesi:


Oikeat vastaukset: