METAFOR
Kysymyssarja: Kognitiotiede / Helsinki / nro 21 - 25. Kirjasta: Niiniluoto: Johdatus tieteenfilosofiaan
Vastaa kysymyksiin ja klikkaa "näytä tulokset". Oikeat vastaukset tulevat esiin alimmaiseen laatikkoon.

 Oikein  Väärin

 1.

 Nominaalimääritelmien kautta ei ole mahdotonta yksinkertaistaa tieteellistä terminologiaa.
 2.  Nominaalimääritelmien ei tarvitse olla eksplisiittiä määritelmiä loogiselta muodoltaan.
 3.  Reaalimääritelmän ei tarvitse ilmaista määriteltävän termin ideaa tarkemmin kuin itse kyseessä oleva termi.
 4.  Nominaalimääritelmien pitää olla informatiivisia selventävässä mielessä suhteessa määriteltävän termiin.
 5.  Nominaalimääritelmät eivät ole minkäänlainen ratkaisu puhtaasti verbaalisiin kiistoihin.
   

       Tuloksesi:


Oikeat vastaukset: