METAFOR
Kysymyssarja: Psykologia / Helsinki / nro 11 - 15. Kirjasta: Niiniluoto: Johdatus tieteenfilosofiaan
Vastaa kysymyksiin ja klikkaa "näytä tulokset". Oikeat vastaukset tulevat esiin alimmaiseen laatikkoon.

Oikein Väärin

 1.

 Eksplisiittinen määritelmä ei edes periaatteessa voi sisältää kaikkia 1. kertaluvun kielen konnektiiveja.
 2.  Jo 1900-luvulla on esitetty ajatus, että geometrian aksioomat voidaan ajatella primitiivisten termien implisiittisiksi määritelmiksi.
 3.  Dumptyn vaatima "sanan käytön vapaus" ei ole alistettu muille käsitteenmuodostuksen päämäärille.
 4.  Klassifikatoriset termit ovat aina useampipaikkaisia predikaatteja.
 5.  Suhdekäsite "x on y:n anoppi" on komparatiivinen suhdekäsite.
   

       Tuloksesi:


Oikeat vastaukset: