METAFOR
Kysymyssarja: Psykologia / Helsinki / nro 16 - 20. Kirjasta: Niiniluoto: Johdatus tieteenfilosofiaan
Vastaa kysymyksiin ja klikkaa "näytä tulokset". Oikeat vastaukset tulevat esiin alimmaiseen laatikkoon.

 Oikein  Väärin

 1.

 Heikon järjestyksen eräs ominaisuus on transitiivisuus.
 2.  Joitain kielellisiä ilmauksia kutsutaan funktoreiksi.
 3.  Teorioihin ei tyypillisesti liity ekstensio-oletuksia.
 4.  Imaginaaristen mallien oletetaan olevan tosia vain likimääräisesti.
 5.  Yksinkertaisuustarkastelut esitetään kirjassa eräänä esimerkkinä intuitiivisesta idealisoinnista.
   

       Tuloksesi:


Oikeat vastaukset: