METAFOR
Kysymyssarja: Psykologia / Turku / nro 11 - 15. Kirjasta: Helkama, Myllyniemi, Liebkind: Johdatus sosiaalipsykologiaan
Vastaa kysymyksiin ja klikkaa "näytä tulokset". Oikeat vastaukset tulevat esiin alimmaiseen laatikkoon.

Oikein Väärin

 1.

 Seminin ja Fielderin kielellisessä kategoriamallissa erotetaan neljä eri abstraktiotasoa ja tilaverbit edustavat toista äärilaitaa.
 2.  Zajoncin motivaatioselityksen mukaan vaikean tehtävän suoritus paranee toisten läsnäollessa.
 3.  Balanssiteoria ei kuvaa asenteiden "logiikkaa".
 4.  Bemin itsensä havaitsemisen teoria selittää kirjan mukaan "door in the face"-ilmiöstä tehdyt havainnot.
 5.  Tavallisesti sirkumpleksi selittää lähes täysin muuttujajoukon hajontakuvion yhteisvaihtelun.
   

       Tuloksesi:


Oikeat vastaukset: