METAFOR
Kysymyssarja: Psykologia/ Tampere / nro 1- 5. Kirjasta: Hämäläinen, Fredrikson, Ihanus: Lukion psykologia 4
Vastaa kysymyksiin ja klikkaa "näytä tulokset". Oikeat vastaukset tulevat esiin alimmaiseen laatikkoon.

Oikein Väärin

 1.

Motiivien avulla voidaan kuvata yksilön persoonallisuutta melko pitkälle.
 2. Maslow´n tarvehierarkian mukaan yhteenkuuluvuuden tarpeet tulee tyydyttää, ennen kuin ihminen voi siirtyä turvallisuuden tarpeiden tyydyttämiseen.
 3. Jos valenssi on negatiivinen, tavoitteena on kohteen saavuttaminen.
 4. TAT-testin avulla voidaan tutkia mm. saavuttamismotiivia.
 5. Ruoka on nälkäiselle tärkeä toissijaisvahvistaja.
      

       Tuloksesi:


Oikeat vastaukset: