METAFOR
Kysymyssarja: Psykologia / Tampere / nro 11 - 15. Kirjasta: Hämäläinen, Fredrikson, Ihanus: Lukion psykologia 4
Vastaa kysymyksiin ja klikkaa "näytä tulokset". Oikeat vastaukset tulevat esiin alimmaiseen laatikkoon.

Oikein Väärin

 1.

 Darwinin mukaan eri lajien emootioiden ilmaisua on vaikea vertailla keskenään, koska niissä vallitsee kehityksen jatkuvuus.
 2.  "Emootioita ilman kognitiota" saattaa kirjan mukaan olla olemassa.
 3.  Langen mukaan "perusemootioille" ei ole löydetty erityistä hermostollista "ohjelmointia".
 4.  Mielihyvän periaatteella viitataan vilpittömään pyrkimykseen saavuttaa mielihyvää ja vain mielihyvää.
 5.  Lepperin, Greenen ja Nisbettin tulkinnan mukaan piirtämisestä palkittu ryhmä piirsi vähemmän omaehtoisesti kuin palkitsematon ryhmä.
      

       Tuloksesi:


Oikeat vastaukset: