METAFOR
Kysymyssarja: Psykologia / Tampere / nro 16 - 20. Kirjasta: Hämäläinen, Fredrikson, Ihanus: Lukion psykologia 4
Vastaa kysymyksiin ja klikkaa "näytä tulokset". Oikeat vastaukset tulevat esiin alimmaiseen laatikkoon.

Oikein Väärin

 1.

 Nykyisen tietämyksen mukaan yhdessä hermosolussa voi olla jopa kuusi synapsia.
 2.  Solukalvon jännitesidonnaisten kanavien olemassaolo ei ole aina ehdoton edellytys aktiopotentiaalin syntymiselle.
 3.  Kirjan mukaan yksipuolinen ravinto saattaa vähentää välittäjäaineiden määrää hermostossa.
 4.  Synapseilla on muuntuvia toiminnallisia ominaisuuksia.
 5.  GABAn on osoitetu vaikuttavan aktiopotentiaalien laukeamisiin.
      

       Tuloksesi:


Oikeat vastaukset: